Masz Pomysł na Biznes, ale Brak Ci Pieniędzy? Dofinansowania FENG i Wszystko Co Musisz o Nich Wiedzieć

Share

Kiedy zakładamy własny biznes, jedną z podstawowych rzeczy, oprócz pomysłu i planu biznesowego jest finansowanie. Oczywiście, możemy przyjąć, że wszystkie środki potrzebne na start będą wkładem własnym. Jednak, w dzisiejszych czasach ta opcja jest równie często spotykana co kupno mieszkania w całości za gotówkę. Dlatego dziś chciałbym skupić się na niezwykle ważnym aspekcie dla nowopowstających przedsiębiorstw, czyli dofinansowaniach.

Jakie dotacje wybrać dla swojego biznesu?

Wzrosty wielu składek, cen czy opłat w ostatnich czasach mocno wpłynęły na negatywne nastawienie właścicieli biznesów do regulacji w polskim prawie. Jednak wbrew powszechnym założeniom malkontentów, państwo polskie nie jest nastawione na utrudnianie funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Wręcz przeciwnie - państwo ceni nowo powstałe jak i funkcjonujące już mikro-, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa oraz ich wkład w gospodarkę kraju. Dlatego aby ułatwić im rozwój udostępnione zostały dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dwa źródła, z którymi spotykam się w mojej codziennej pracy w Sailing Byte: Ścieżkę SMART i kredyt technologiczny.

Ścieżka Smart – dofinansowanie dla innowacyjnego biznesu

Ścieżka Smart jest formą dotacji udostępnioną w ramach uruchomionego przez Unię Europejską Programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Ścieżka Smart skierowana jest dla osób, które pragną oprzeć swój nowopowstający biznes na innowacyjnym produkcie, usłudze lub technologii. Co więcej, w programie mogą brać udział także firmy znajdujące się już na dalszych etapach rozwoju. Łączny budżet Ścieżki Smart to ponad 4 mld EUR. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 20 mln zł. Jest zatem o co walczyć!

Jakie projekty mają szansę zdobyć dofinansowanie w ramach Ścieżki Smart?

Ścieżka Smart składa się z dwóch modułów, w ramach których możliwe będzie pozyskanie dofinansowania:

 • Moduł B R, w ramach którego środki pozyskiwane są na realizację prac badawczo-rozwojowych
 • Moduł wdrożenie innowacji, który przewiduje przekazanie dotacji na realizację innowacyjnej koncepcji.

Dla rozszerzenia powyższych, spójrzmy na kilka przykładów:

 • Rozwój nowych metod produkcji czy zastosowanie nowych surowców
 • Wdrożenie rozwiązań, które ograniczają zużycie materiałów
 • Opracowanie nowych programów komputerowych
 • Opracowanie ulepszonych produktów

Dlaczego warto przystąpić do Ścieżki Smart?

Wśród ważnych zalet programu należy wyróżnić fakt, że jeden wniosek może zawierać finansowanie dla dodatkowych działań i inwestycji dla rozwoju firmy. Jest to kompleksowe i innowacyjne podejście, dzięki któremu pozyskane finansowanie może wesprzeć przedsiębiorstwo przez kilka lat działalności.

Harmonogram naboru przewiduje następujące budżety i terminy zakończenia naboru:

Projekty dużych firm:

 • 667 mln – 12.04.2023
 • 667 mln – 15.06.2023
 • 890 mln – do 31.10.2023
 • 445 mln (wyłącznie projekty na rzecz dostępności) – do 31.08.2023

Projekty małych i średnich firm:

 • 4,45 mld – do 12.04.2023
 • 890 mln – do 15.06.2023
 • 890 mln – do 31.10.2023
 • 222 mln (projekty na rzecz dostępności) – do 31.08.2023

Maksymalny poziom dotacji do inwestycji wynosi 70%, a wielkość rozpatrywana będzi na podstawie Mapy Pomocy Regionalnej.

Więcej informacji na temat Ścieżki Smart znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), czyli podmiotu odpowiedzialnego za nabór do programu. Warto też zajrzeć na oficjalną stronę rządową dotyczącą konkursów na dotacje europejskie.

Kredyt technologiczny – dofinansowanie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Jeśli planujesz założenie lub jesteś już właścicielem mikro-, małego, lub średniego przedsiębiorstwa, kredyt technologiczny jest kolejną alternatywą finansowania, o którą możesz się ubiegać. Jest on również świadczeniem w ramach Programu FENG, które ma na celu wsparcie biznesów stosujących innowacyjną technologię. Żeby móc ubiegać się o kredyt technologiczny, przedsiębiorstwo musi spełnić trzy główne warunki:

 • Prowadzenie działalności na terytorium Polski (wpisem do rejestru)
 • Zakwalifikowanie jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo (wedle Rozporządzenia KE 651/2014)
 • Posiadanie zdolności kredytowej

Podobnie jak w przypadku Ścieżki Smart, kwota dofinansowania z tytułu kredytu technologicznego jest wysoka. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi bowiem 578 mln zł. Finansowanie, które można otrzymać wynosi 25%-70% i zależeć będzie od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz położenia dofinansowywanej inwestycji (Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2022 – 2027 dla Polski). Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 20 mln zł.

Na jakie projekty można zdobyć dofinansowanie z kredytu technologicznego?

Świadczenie usług lub produkcja towarów nowych lub znacząco ulepszonych to główne kryterium, które brane jest pod uwagę podczas rozpatrzenia aplikacji o dofinansowanie. Ważnym czynnikiem jest wdrożenie lub zakup i wdrożenie nowej technologii, która występuje pod postacią:

 • prawa własności przemysłowej
 • wyników prac rozwojowych
 • wyników badań przemysłowych
 • wiedzy technologicznej, która nie została dotąd opatentowana.

Dlaczego warto ubiegać się o kredyt technologiczny?

Kryteria przyznawania kredytu technologicznego wskazują na mnogość specyficznych wydatków, które mogą zostać objęte dofinansowaniem. Wśród nich znajduje się szereg niezbędnych dla biznesu, lecz kosztownych inwestycji, takich jak:

 • Nabycie praw własności nieruchomości, praw użytkowania gruntu
 • Wytworzenie lub nabycie środków trwałych
 • Nabycie materiałów budowlanych
 • Raty leasingu
 • Koszty patentowe
 • Ochrona praw własności intelektualnej (know-how, licencje, patenty).

Harmonogram aplikacji o kredyt technologiczny zakłada złożenie odpowiedniego wniosku i dokumentacji pomiędzy 23.03.2023 a 31.05.2023. Szczegółowy wykaz kryteriów, niezbędnej dokumentacji, terminów i banków kredytujących znaleźć można na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Inne dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

W ramach FENG przewidywany jest jeszcze jeden typ dofinansowania – kredyt ekologiczny. Jak nazwa wskazuje, związany jest z projektami przyczyniającymi się do ochrony środowiska. W zakres dofinansowywanych działań wejdą zatem projekty dotyczące:

 • Modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, wewnętrznych linii ciepłowniczych
 • Modernizacji oświetlenia, źródeł energii cieplnej, elektrycznej lub ich wymiany na systemy OZE
 • Termomodernizacji budynków
 • Energooszczędne procesy produkcyjne.

 Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania kredytu ekologicznego zostaną ogłoszone na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak aplikować o dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki?

Oczywiście, procedury, zastrzeżenia, warunki i inne kryteria pozyskania finansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki są ściśle określone. Dla niektórych aspirujących przedsiębiorców, są też niestety zawiłe. Dobrze będzie zatem uzyskać wsparcie specjalisty, który pomoże w załatwieniu wszelkich formalności.

Działalność Sailing Byte nie opiera się na świadczeniu usług z zakresu pomocy w kompletowaniu dokumentacji. Współpracujemy natomiast z wieloma firmami, które za naszym pośrednictwem realizują projekty w ramach dofinansowania pochodzącego z FENG.

Czasem innowacyjność projektu nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku osób, które na co dzień nie obcują z kryteriami FENG. Nie znaczy to, że dany projekt nie jest innowacyjny. Chętnie pomożemy Ci w zidentyfikowaniu elementów innowacyjnych Twoich pomysłów czy projektów biznesowych i zdefiniujemy je tak by były jak najlepiej przygotowane do startu w konkursie. Posiadamy też szeroką sieć kontaktów, wśród której są podmioty i firmy, które chętnie pomogą Ci w finalizacji wniosków o dofinansowanie. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać niezbędne wsparcie i wskazówki dotyczące pozyskania finansowania dla Twojego biznesu.

Powyższe to jednak dopiero początek naszej oferty jak i drogi do realizacji Twojego pomysłu. Naszym klientom oferujemy przede wszystkim kompleksowe i sprawne wykonanie projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Ścieżki Smart czy kredytu technologicznego. Zamów konsultację już dziś i odkryj szeroki wachlarz naszych możliwości.


Share

Categories

Author

Łukasz Pawłowski

CEO of Sailing Byte

I am running Sailing Byte - a Software House that focuses on Laravel and React, but doesn't constrain to it; we have also done projects using C#, Unity, Flutter, SwiftUI and other. My role is to organize and deliver software using Agile methods - by providing experience and technical knowledge and proper set of tools to cooperate with our clients.

During our journey I have met all kind of great people, who also took part in our success - both our clients and business partners who are part of our success and who also helped us to elevate Sailing Byte as polish software house, that is providing quality development not only in eastern Europe, but also UK and USA.

Suggested Posts

Let's talk